Peruskoulu ei enää riitä yhä monimutkaisemmassa ja teknistyvässä maailmassa. Ammatit ja työ vaativat yhä enemmän. Oppivelvollisuutta on pidennettävä siitäkin syystä. Suomi ja suomalaiset tarvitsevat osaamista.

Oppivelvollisuuden ja oppioikeuden pidentäminen voidaan toteuttaa ottamalla lukio ja ammatilliset oppilaitokset osaksi oppivelvollisuutta. Tarvitaan myös muuta oppimisen kannalta hyödyllistä toimintaa, kuten työpajoja.

Aikuiskoulutustakaan ei saa lyödä laimin. Ammatit ja työelämä muuttuvat ja ihmiset joutuvat työuransa aikana vaihtamaan ammattia kaksi–kolme kertaa. Aikuiskoulutuksen rahoitus on tärkeä kysymys.

Yleisesti ottaen kaiken tutkintoon johtavan opetuksen tulee olla yhteiskunnan maksamaa eikä se saa aiheuttaa opiskelijalle kohtuuttomia kustannuksia. Näin pitää olla varhaiskasvatuksesta yliopistoon ja aikuiskoulutukseen. Kun valtio asettaa työttömälle koulutusvelvollisuuksia, tulee sen myös vastata velvollisuudesta aiheutuvista kustannuksista. Hyvä periaate rahoituksessa on, että hyötyjä maksaa. Niinpä työnantajalähtöisen koulutuksen on syytä olla myös sen maksamaa. Näillä periaatteilla pärjätään aluksi, joissain tapauksissa tarvitaan hienosäätöä.

Pentti Arajärvi
Kansanedustajaehdokas, Helsinki
http://www.arajarvi.fi

Jaa juttu