JHLdemarit
– toimivaa hyvinvointia

JHLdemarit kokoavat yhteen JHL:n sosialidemokraatit ja sitoutumattomat. Haluamme edistää JHL:n jäsenten edunvalvontaa, sekä vahvistaa JHL:n ja koko ay-liikkeen järjestöllistä ja yhteiskunnallista asemaa. Hyvinvoinnin ammattilaiset ansaitsevat laadukasta ja toimivaa edunvalvontaa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Olemme oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden ja reilun työelämän puolella.

Ota yhteyttä, tule mukaan toimintaan – ja vaikuta vahvan ja uudistuvan ammattiliiton puolesta!

Ajankohtaista

Koulupsykologeja tarvitaan heti lisää!

Koulupsykologeja tarvitaan heti lisää!

Jarno Strengell: Lasten ongelmiin pitäisi puuttua nykyistä enemmän jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa, joka vaatii lisäresursseja. Oppilashuollon työntekijöiden vajaus kuormittaa oppilashuoltoa, opettajia ja lasten vanhempia sekä aiheuttaa pysyviä henkisiä vaurioita lapsille, kun lapsi ei saa ajoissa esimerkiksi lähetettä tarvitsemaansa sairaalahoitoon.

lue lisää
Onko Helsinki tuhoamassa ruokapalveluosaamisensa?

Onko Helsinki tuhoamassa ruokapalveluosaamisensa?

Helsinki tarvitsee omat keittiönsä ja kyvyn tehdä kaupunkilaisille laadukkaita aterioita myös jatkossa. Palvelukeskus Helsinki toimii tehokkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti sekä varmistaa huoltovarmuuden vakavien kriisien aikana. Kokonaisuus kannattaa suunnitella yhdessä parhaiden osaajien eli työntekijöiden kanssa.

lue lisää
Uusi yhteistoimintalaki parantaa työelämän pelisääntöjä

Uusi yhteistoimintalaki parantaa työelämän pelisääntöjä

Petri Lillqvist: Uusi yhteistoimintalaki antaa paremmat työkalut luottamuksen ja vaikutusmahdollisuuksien rakentamiseen suomalaisissa yrityksissä. Yhteistoimintalailla luodaan henkilöstölle vaikutusmahdollisuus yrityksen toimintaan. Tämä toteutuu useimmiten henkilöstön edustajan eli luottamushenkilön välityksellä. On pitkälti työnantajien käsissä miten hyvin näitä uusia työkaluja halutaan aidosti hyödyntää. Tässä on avainasemassa osapuolien välinen tiedonkulku ja vaikutusmahdollisuuksien lisäksi tietojen vaihtaminen puolin ja toisin.

lue lisää