JHLdemarit
– rohkeita muutoksen tekijöitä

Olemme JHL:n edustajiston suurin ryhmä. Kokoamme yhteen JHL:n sosialidemokraatit ja sitoutumattomat.

JHLdemarit ovat oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden ja reilun työelämän puolella. Haluamme edistää JHL:n jäsenten edunvalvontaa sekä vahvistaa JHL:n ja koko ay-liikkeen järjestöllistä ja yhteiskunnallista asemaa.

Hyvinvoinnin ammattilaiset ansaitsevat laadukasta ja toimivaa edunvalvontaa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.
Puolustamme julkisia palveluita ja reiluja työehtoja. Haluamme liiton
olevan vahva ja ketterä.

JHL:n 120-jäseninen edustajisto käyttää JHL:ssä ylintä päätäntävaltaa ja se valitaan viiden vuoden välein. Edustajisto päättää liiton pitkän aikavälin suunnitelmista ja toimintastrategiasta. Se valvoo liiton toimintaa ja varojen hoitoa sekä päättää niiden valtakunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten hyväksymisestä, joita se ei ole siirtänyt hallituksen hyväksyttäväksi.

Edustajisto on valittu vaalipiireittäin. Vaalipiirit noudattavat JHL:n aluetoimistojakoa. Edustettuina ovat kaikki liiton pääsopimusalat: kunta, valtio, kirkko, ja yksityiset alat.

 • Kyllä julkisille palveluille.
 • Ei eriarvoistumiselle.
 • Kyllä kestävälle kilpailulle.
 • Ei yksityistämiselle.
 • Kyllä reiluille työehdoille.
 • Ei yksilökeskeisyydelle.
 • Kyllä vahvalla ja organisaatioltaan ketterälle liitolle.
 • Ei silmien sulkemiselle ja jäykille rakenteille.

Tavoitteemme edustajistovaalikaudella

JHLdemarit työskentelevät sen eteen, että

 • Yhteiset hyvinvointipalvelut taataan tasa-arvoisina ja vaikuttavina kaikille suomalaisille
 • Julkisesti tuotetut palvelut menestyvät kilpailussa laatunsa ja kilpailukykynsä avulla
 • Kilpailu tapahtuu reiluilla ehdoilla kansalaisten parhaaksi
 • Epäoikeudenmukaiset palkkaerot sekä työn teettämisen muodot kitketään työmarkkinoilta
 • Työntekijöiden osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä muutosvalmiuteen panostetaan selvästi nykyistä enemmän

Työelämään pitää saada:

 • työn vaativuutta vastaava tasa-arvoinen palkkaus
 • vähimmäistunnit ja riittävä palkka
 • oikeudenmukaiset ja yhdessä sovitut työajat
 • mahdollisuus vaikuttaa työpaikan asioihin ja työn sisältöön
 • oikeus lomaan ja lepoon ja lomakorvaukseen
 • oikeus ja mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja kouluttautumiseen
 • oikeus luottamusmieheen ja järjestäytymiseen työpaikalla
 • riittävä turva työttömyyden ajalle

Edustajamme ovat

Edustajat on listattu aluetoimistoalueittain.
Kaakkois-Suomi
 • Arola Sami
  Hakkarainen Sirpa
  Heikkiklä Mika
  Kilpiä Jaana
  Korte Tiina
  Kuikka Outi
  Kuikka Tuija
  Pohju Heidi
  Strengell Jarno
   
Lappi
 • Huhtamella Tarja

  Hyvärinen Harri

  Korvela Outi

  Ojala-Niemelä Johanna
Oulu
 • Heikkinen Tarja
  Rahkala Tuija
  Sormunen Marjut
  Särkelä Kirsi
  Tyni Jaana
  Vartiainen Maarit
Etelä-Suomi
 • Paananen Eija (Edustajiston puheenjohtaja)
 • Hartman Jari
  Haverinen Merja Liisa
  Heinäluoma Eero
  Heinäluoma Eveliina
  Hienonen Riitta
  Hiitola Matti
  Hilkamo Elisa
  Huuskonen Ari
  Kesänen Jaana
  Koskinen Johannes
  Lautaniemi Timo
  Lillqvist Petri
  Mähönen Ari
  Sairanen Miska
  Serpola Inka
  Skyttä Eija
  Stång Anne 
  Vienonen Kari
  Virkkunen Päivi
  Åkerfelt Heidi
Sisä-Suomi
 • Ala-Herttuala Marika
  Altti Tiina
  Asp-Dalfidan Katri
  Foxell Kimi
  Hartikainen Jouni
  Kaipio Teija
  Klimoff Tuomas
  Kranni Tarja
  Moisio Marko
  Nieminen Sari
  Pohjola Tuula
  Puisto Lauri
Pohjanmaa
 • Berts Johan
  Hautaluoma Maria
  Helala Aira
  Holmstedt-Lehtinen Maria
  Huhtakangas Marjut
  Ilonen Marke
  Keski-Hynnilä Reijo
JHL:n hallituksen edustajat

Niemi-Laine Päivi, puheenjohtaja
Ekström Håkan, toimialajohtaja

Aalto Riikka

Aavio-Järvelä Tarja

Fahsltröm Jyrki

Fyrqvist Jonas

Joensuu Satu

Kaipio Teija

Kilpiä Jaana

Kivimäki Jari

Lepolahti Harri

Mussalo Pirjo

Myller Kristiina

Nyman Maarit  

Pohjola Tuula

Ronkainen Tuula

Sjölund Janne

Sorsa Toni

Viinikka Kari

 

 

Itä-Suomi
 • Hyttinen Pasi
  Kirsikka-aho Eini
  Pussinen Kati
  Räsänen Reijo
  Turtiainen Jaakko
  Törönen Erja
Satakunta
 • Haavisto Sirpa

  Hohkala Kimmo

  Laine Päivikki
  Nordström Eeva
  Partanen Riitta
Varsinais-Suomi
 • Rantanen Satu edustajiston varapj

  Heikurinen Tanja

  Isotupa Anu
  Kronlund Susanna
  Maaskola Mika
  Parttimaa Satu
  Pöysti Susanna
  Rantanen Päivi