Koulupsykologeja tarvitaan heti lisää!

Koulupsykologeja tarvitaan heti lisää!

Keväällä 2021 tehdyssä kouluterveyskyselyssä 8.–9. -luokkalaisista 19 prosenttia koki kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, 26 prosenttia koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, luvut ovat nousseet aikaisemmista kyselyistä yli 5 prosenttia (THL)....
Onko Helsinki tuhoamassa ruokapalveluosaamisensa?

Onko Helsinki tuhoamassa ruokapalveluosaamisensa?

Palvelukeskus Helsinki -liikelaitoksen työntekijät ovat pettyneitä siihen, miten vähän Helsingin pormestari Juhana Vartiainen osoittaa arvostusta johtamansa kaupungin yli 100-vuotiaalle ruokapalveluosaamiselle. Helsinki tarvitsee omat keittiönsä ja kyvyn tehdä...
Uusi yhteistoimintalaki parantaa työelämän pelisääntöjä

Uusi yhteistoimintalaki parantaa työelämän pelisääntöjä

Tammikuun 1. päivä astui voimaan uusi yhteistoimintalaki (30.12.2021/1333). Kyseessä on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyvä merkittävä kokonaisuudistus. Uusi laki ja työelämän laadullinen kehitys Yhteistoimintalailla luodaan henkilöstölle...
Arvostetaanko sinun työtäsi?

Arvostetaanko sinun työtäsi?

Työn ja työntekijän arvostaminen näkyy tavassa johtaa, se näkyy palkassa sekä työsuhteen ehdoissa. Arvostetaanko laitoshuoltajaa? Näin koronan aikana voisi luulla, että palkat hipovat pilviä. Siivous ja desinfiointi, ovat ensiarvoisen tärkeitä, myös viruksien...
Aluevaalit ovat terveysvaalit

Aluevaalit ovat terveysvaalit

Tammikuisissa aluevaaleissa on kyse sotepalvelujen päättävästä toimielimestä mihin valtuutettuja valitaan. Julkisia palveluja, varsinkin niitä todella tärkeitä terveyspalveluja, on monissa kunnissa vuosia heikennetty. Terveyspalveluissa on kohdennettu rahaa usein...
Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen kiertäminen on loputtava

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen kiertäminen on loputtava

Vaikka varhaiskasvatuksessa ryhmäkoot ja henkilöstön määrä lasta kohden on lailla säädetty, on säännösten kiertäminen arkipäivää. Käytännössä henkilöstömitoitus ei toteudu varhaiskasvatuksessa. Esimerkiksi usein aamuisin tai iltapäivisin sekä iltaisin työntekijöitä on...