SDP haluaa nostaa kaikkien suomalaisten osaamistasoa, parantaa koulutuksen tasa-arvoa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa jatkuva oppiminen on aidosti mahdollista kaikille. Kaiken päätöksenteon tulee pohjautua tutkittuun tietoon. Osaamispolku 2030 on visio koulutuksen ja sivistyksen kehittämiseksi Suomessa.

Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksesta. Tulevalla vuosikymmenellä meidän on jälleen otettava paikkamme koulutuksen kärkimaana. Suomen menestys ja globaali rooli rakentuvat koulutuksen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden varaan. Se on tärkeää paitsi Suomelle itselleen, myös siksi että kestävän kehityksen yhteiskuntien rakentamisen kannalta osaaminen on aivan keskiössä.

SDP haluaa kehittää peruskoulua joustavalla koulupäivällä ja parantaa koulutuksen tasa-arvoa suurissa kaupungeissa ja pienemmillä paikkakunnilla. Oppivelvollisuutta on laajennettava toiselle asteelle ja varmistettava kaikille nuorille nyky-yhteiskunnan vaatima koulutus ja osaaminen. Puolue haluaa tehdä jatkuvan oppimisen reformin, jossa jokaiselle suomalaiselle mahdollistetaan osaaminen muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Lisätietoa: Osaamispolku 2030, https://sdp.fi/fi/osaamispolku/

Jaa juttu