Kunta-alan tes-pöydässä ei tullut ratkaisua 30.4.2020 ja olemassa olevin työsuhde-ehdoin mennään edelleen. Onneksi sentään 30 % lomarahaleikkaus poistui vuodenvaihteessa, koska siitä oli erillinen sopimus. Tosin pidempään lomautetut eivät vuosilomarahastaan pääse nauttimaan. Kaikki matalapalkka-alat ansaitsevat taatusti palkankorotuksensa ja ilman muuta kaikki koronataistelun eturintamassa työskentelevät.

Sairaanhoitajia ja lähihoitajia, kuten kaikkia muitakin sairaaloissa työskenteleviä ammattiryhmiä tarvitaan. Jokaisella on oma tärkeä roolinsa kunnan organisaatiossa. Esimerkiksi laitoshuoltajan ja välinehuoltajan roolin merkityksen tärkeys on koronan aikana nähty. Myös näissä niin sanotuissa kutsumusammateissa työskentelevät ansaitsevat palkankorotukset ja kiky-tuntien poiston.

Kaikki kuntien työntekijät tekevät arvokasta työtä yhteiskunnan jäsenten hyväksi. Jokainen on tarpeellinen. Onko meillä varaa olla maksamatta siitä? Ei ole! Ammattitaitoa ei saada hetkessä. Koronapandemia ei ole työntekijöiden syy eikä korona ennusteista huolimatta kaatanut terveydenhuoltoamme.

Koronavirus on sen sijaan aiheuttanut paljon työttömyyttä, lomautuksia ja konkursseja. Nousu tästä kestää kauan ja vaikuttaa perheissä pitkään, riippuen tukipakettien kohdistumisesta.

Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö ovat parasta pääomaa, kunta-alallakin. Paras työnantaja pitää huolen työhyvinvoinnin toteutumisesta, kunnollisesta palkkauksesta ja muista työsuhteen eduista kaikille työntekijöille, ei vain osalle.

Kuluttajahinnat nousivat jo vuoden alussa, kuten joka vuosi. Tämä näkyi palkassa heti. Yhtä kauan kuin palkoista sopuun pääseminen kestää, niin kauan pienipalkkaisen kuntatyöntekijän ostovoima pysyy pienenä. Lisäksi esimerkiksi terveyspalveluiden yksityistämisen myötä hinnat jatkavat nousemistaan. Kuka selviää jatkossa kaikista maksuista, jollei palkka ole suhteutettu hintojen nousuun? Vähintäänkin ihmeellistä on se, että KVTES on se kulmakivi, jonka paikoilleen asettaminen tuntuu haastavalta aina.

Palkankorotukset ovat arvostuksen antoa työntekijälle ihan kaikilla aloilla. Suomen talouskin nousee nopeammin, kun ostovoimaa lisätään. Yhteisöllisyyttä on huudettu tässä koronan aikaan joka suunnasta, joten missä se on se yhteisöllisyys, kun pitäisi arvokkaasta ja vastuullisesta työstä kohtuullinen korvaus maksaa? Onhan nyt miljardeittain tuettu voitollisia yrityksiäkin, miksei erinomaisia kunta-alan työntekijöitä.

Satu LehtolaSatu Lehtola
Lahden kaupunginvaltuuston varavaltuutettu, sd
työsuojeluvaltuutettu, JHL:n hallituksen varajäsen

Jaa juttu