Ammattiliitto JHL:n vaalit pidetään helmikuussa 2022. Jäsenistä valittu 120-jäseninen edustajisto on liiton ylin päättäjä. Edustajisto päättää mm. jäsenmaksun suuruuden, hyväksyy suurimmat työehtosopimukset sekä liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman. Edustajisto päättää, mihin suuntaan JHL:n kulkee.

Ei ole yhdentekevää, millaisia päättäjiä tulevassa JHL:n edustajistossa on. JHLdemarit ja sitoutumattomat ovat loistava joukkue, joka on aina vahvasti oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden ja reilun työelämän puolella.

Lataa JHLdemarien ja sitoutumattomien vaaliteemat tästä (också på svenska)>>

Teemat ja muuta materiaalia löydät myös Materiaalipankistamme.

Ehdokkaaksi JHL-vaaleissa ehtii asettua 15.12.2021 saakka. Juuri sinä olisit mainio ehdokas! Ota yhteyttä aluevastaaviimme, niin saat vinkkejä ja opastusta ehdokkaaksi asettumisessa ja JHL-vaaleista.

Lisätietoja ja yleistä materiaalia JHL-vaaleista liiton sivulla.

Vaaliteemat JHL-vaaleissa 2022

JHLdemarit ja sitoutumattomat ovat oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden ja reilun työelämän puolella.

Haluamme edistää JHL:n jäsenten edunvalvontaa sekä vahvistaa JHL:n ja koko ay-liikkeen järjestöllistä ja yhteiskunnallista asemaa. Hyvinvoinnin ammattilaiset ansaitsevat laadukasta ja toimivaa edunvalvontaa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Puolustamme julkisia palveluita ja reiluja työehtoja. Haluamme liiton olevan vahva ja ketterä.

Laadukas julkisrahoitteisten palveluiden työ

 1. JHL-alojen kaikki ammattiryhmät ansaitsevat palkankorotukset
 2. Laadukkaat palvelut tarvitsevat toimiakseen monialaisia ammattilaisia
 3. Julkisrahoitteisten palveluiden ammattilaisille on laadittava työhyvinvointiohjelma
 4. Hyvinvointialueiden tehtäviin siirtyville työntekijöille turvataan sama palkka samasta työstä

Vahva ay-liike

 1. Työehtojen heikennykset ja sopimusshoppailu on saatava kuriin
 2. Valtakunnalliset työehtosopimukset ovat työehtojen perusta jatkossakin
 3. Työntekijöiden riiston estämiseen saatava uusia keinoja ammattiliitoille
 4. Työaikaa on lyhennettävä ilman palkan alentamista

Hyvä työelämä kaikille

 1. Sukupuolten palkkaeroja on poistettava
 2. Laittomat määräaikaiset työsopimukset ja vastentahtoinen 0-tuntityö on saatava vähenemään

 

JHLsossarna – Ett strålande gäng

Valteman i JHL-valet 2022

 JHLsossarna står för rättvisa, solidaritet och ett rättvist arbetsliv.

Vi vill främja intressebevakningen för JHL:s medlemmar samt stärka JHL:s och hela fackföreningsrörelsens organisatoriska och samhälleliga position. Proffs inom välfärden förtjänar en kvalitativ och fungerande intressebevakning så väl inom den offentliga som inom den privata sektorn.

Vi försvarar offentliga tjänster och rättvisa arbetsvillkor. Vi vill att förbundet ska vara starkt och smidigt.

 Högklassigt arbete inom offentligt finansierade tjänster

 1. Alla yrkesgrupper inom JHL:s yrkesbranscher förtjänar löneförhöjningar
 2. Högklassiga tjänster förutsätter: proffs från olika yrkesområden.
 3. Ett program för välbefinnande i arbetet måste tas fram för proffs inom offentligt finansierade tjänster
 4. Samma lön för samma arbete ska garanteras för arbetstagare som övergår till välfärdsområdena

En stark fackföreningsrörelse

 1. Vi måste sätta stopp för försämring av arbetsvillkoren och kollektivavtalsshopping
 2. Arbetsvillkoren ska även fortsättningsvis bygga på riksomfattande kollektivavtal
 3. Fackförbunden behöver nya sätt att förhindra exploatering av arbetstagare
 4. Kortare arbetstid utan löneavdrag

Ett bra arbetsliv för alla

 1. Löneskillnader mellan könen måste åtgärdas
 2. Olagliga visstidsavtal och ofrivilliga nollavtal måste minska

 

Jaa juttu