Kehitysvammaisella aito työsuhde parantaisi elämänlaatua ja vähentäisi asumis- ja toimeentulotukien tarvetta.

Kehitysvammaiset, jotka ovat avotyössä, saavat nykyisin työstään korvaukseksi avotyöosuusrahaa, joka on noin kymmenen euroa päivässä. Avotyöosuusraha on sosiaalietuus, joten avotyössä olevilla ei ole oikeuksia lomiin eikä muihinkaan etuuksiin.

Kehitysvammaisia – kuten muitakin vammaisia – haetaan jo 16-vuotiaana työkyvyttömyys- ja takuueläkkeelle. Eläkkeen saajalla eläke, hoitotuki ja takuueläke ovat yhteensä noin 750 euroa kuukaudessa. Tällä he elävät loppuelämänsä. Tämän lisäksi he tarvitsevat mm. asumis- ja toimeentulotukea.

Kymmenistätuhansista kehitysvammaisista vain noin 600 on oikeassa palkkasuhteessa. Työkykyisiä kehitysvammaisia on monta tuhatta. Oikeilla tukitoimilla kehitysvammaiset voisivat työskennellä erilaisissa toimissa. Työkyvyttömyyseläkkeen päälle he saisivat tienata noin 700 euroa kuukaudessa menettämättä työkyvyttömyyseläkettään. Jos palkka on isompi, eläke pienenee porrastetusti tai sen voi laittaa lepäämään. Palkanmaksun loputtua eläkkeen saa takaisin ilman uusia hakemuksia.

Ihmisarvoinen ja yhdenvertainen elämä kaikille

Työ takaisi kehitysvammaisille ihmisarvoisen elämän ja parantaisi heidän elämänlaatuaan. Tämä vähentäisi myös mm. asumis- ja toimeentulotukien tarvetta. Samalla kun Suomi ratifioi YK:n vammaisten henkilöiden sopimuksen, sitouduttiin takaamaan ihmisarvoinen ja yhdenvertainen elämä kaikille. Tällä hetkellä avotyöosuusraha ei mielestämme ole kyseisen sopimuksen hengen mukainen.

Kehitysvammaisten ja vammaisten työllistymiseen on nykyisin erilaisia tukitoimia niin työnantajalle kuin vammaiselle itselleen. Kunnilla on vammaispalveluissa työhönvalmentajat, jotka tukevat niin vammaisia kuin työnantajia. Lisäksi työnantajille on erilaisia taloudellisia tukia, jos he työllistävät vammaisia henkilöitä. Tätä mahdollisuutta tulisi tarjota työnantajille painokkaammin.

Estävätkö väärät asenteet ja tiedonpuute kehitysvammaisen mahdollisuuden aitoon työsuhteeseen?

Pia Saarela
Oulu
kehitysvamma-alan valtakunnallisen verkoston jäsen
lähihoitaja
JHL:n yhdistys 379 jäsen 

 

Arzu Caydam-Lehtonen
Helsinki
omaishoitaja
Helsingin vammaisneuvosto
JHL:n yhdistys 010 hallituksen jäsen

 

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Helsingin Sanomissa 26.2.2018

Jaa juttu