Tänä vuonna meidän kaikkien yhdessä on jatkettava ahkeraa työskentelyä saadaksemme laittomasti toimivat kansainväliset perintäyhtiöt pois Suomesta ja Euroopasta. Laiton perintä ja ihmisten sekä yrittäjien ulosottoon ajaminen pitää loppua.

Esimerkiksi kansainvälinen perintäyhtiö Alektum on menetellyt toistuvasti hyvän perintätavan vastaisesti Suomessa. Se kuitenkin jatkoi laitonta perintää aluehallintovirastolta vuonna 2018 saamiensa useiden varoitustenkin jälkeen. Suomi oli ensimmäinen maa Euroopassa, joka lakkautti Alektumin perintäluvan vuoden 2019 alusta ja näin sen oli lopetettava kaikki perintätoimintansa Suomessa. Tänä vuonna todennäköisesti käydään kamppailu siitä, pitääkö tuo päätös vai saako yhtiö valituksensa läpi tai jatkettua samanlaista toimintaa toisella nimellä. Emme saa antaa periksi!

Suomessa on massatyöttömyyden lisäksi massaulosotto- ja maksuhäiriöongelma. Vuoden 2018 aikana Suomessa ulosotossa oli noin 577 000 velallista, 10 prosenttia suomalaisista. Vuonna 2008 ulosottovelallisia oli 231 799, joten kasvua on 150 prosenttia kymmenessä vuodessa!

Noin 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Maksaminen ei poista merkintää, vaan se säilyy luottotietorekistereissä laskun maksamisen jälkeenkin 2-4 vuotta. Tämä pitää muuttaa niin, että merkintä poistuu heti kun lasku on maksettu.

Pidän järkyttävänä, että 386 471 ulosottoasiaa kohdistuu julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Velkataakan alle voi nujertua monin eri tavoin. Se voi syntyä jopa yksittäisestä hammashoitolaskusta, jos sitä ei ole varaa maksaa. Esimerkiksi 32 euron maksu voi perintälaskun myötä muuttua 952 euroksi. En ymmärrä, miksi julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä lasten päivähoidossa käytetään välikätenä kansainvälisiä perintäyhtiötä.

Monet ulosottoon joutuneet ja maksuhäiriömerkintäiset ihmiset kokevat Suomen syrjäyttävän heidät yhteiskunnan ulkoreunoille, pimeisiin notkoihin. Moni on menettänyt terveytensä, masentunut, menettänyt yrityksensä, työkykynsä tai se on vaakalaudalla mennä. Suomi on sitoutunut Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamiseen ja ihmisoikeusmyönteisyyteen. Sen artikla 3 (kidutuksen kielto) ei koske pelkästään fyysisen kidutuksen vastustamista vaan käytännössä paino on epäinhimillisellä kohtelulla. Valtio ei voi toimia tavalla, jolla aiheutetaan henkisiä kärsimyksiä ja murretaan henkilön psyyke tavalla tai toisella.

Tilapäinen rahapula, sairastuminen tai työttömyys eivät saa johtaa elinikäiseen velkavankeuteen. Ulosotto on kuin ikuinen rangaistus ja pidempi tuomio kuin vakavista rikoksista annettavat tuomiot. Nykyinen tilanne on aivan järjetön.

Ihmisen elinikä ei riitä vapautumaan velkavankeudesta, kun pääoman päälle tulevat korot, perintäyhtiöiden kohtuuttomat kulut ja ulosoton maksut ja kaikki tämä kasvaa joka kuukausi korkoa korolle. Moni ulosottoon joutunut on maksanut velkansa moninkertaisesti korkoina ja perintäkuluina. Tämä on muutettava.

Perintäyhtiöiden laittomuudet on kitkettävä ja ulosottomiesten sekä verotarkastajien provisiopalkkaus on muutettava normaaliksi virkamiehen palkaksi. Ulosoton suojaosuutta on nostettava ja estettävä velan vanhentumisen pitkittäminen. Perintätoimintaa, ulosottotoimintaa ja verotarkastuksia on tehtävä lainmukaisesti ja asiallisesti sekä valvontaa on lisättävä. Käräjäoikeuksien resursseja ja talousasioiden osaamista on lisättävä, jotta suomalaisten oikeusturva vahvistuu.

Satu Taavitsainen
Eu-vaaliehdokas
https://www.satutaavitsainen.com/ 

Jaa juttu