Kaikki vammaiset eivät saa tarvitsemaansa apua ja turvaa yhteiskunnalta. Vammaisten palvelujen anominen on taistelua, vaikka palvelut olisivat laissa määriteltyjä subjektiivisia oikeuksia. Kansalaisaloitteella esitetään vammaisasiavaltuutetun viran perustamista Suomeen. Valtuutetun tehtävänä olisi valvoa, että vammaisten oikeus arvokkaaseen ja tasa-arvoiseen elämään toteutuu yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi.

Nykyisin on erikoista, että vammaisten palveluita käsitellään hankintalain alaisina, vaikka kyseessä on kiinteä osa ihmisen elämänkaaren normaaleja tarpeita aivan kuten ovat terveen väestön osalta.  On ollut esimerkiksi tilanteita, joissa vammainen ei pääse kotiinsa, koska virkamiehen päätöksellä hänellä ei ole oikeutta saada siihen tarvittavaa apuvälinettä.

Vammaiset tarvitsevat lakien toteuttamista puolustamaan vammaisasiavaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa vammaisten asemaa yhteiskunnassa. Kaikessa yhteiskunnan toiminnassa ja lainsäädännössä tulee ottaa huomioon vammaisvaikutukset. Näin ei nyt tapahdu.

Suomessa on jo vuonna 2016 ratifioitu YK:n vammaissopimus, joka ei aina toteudu vammaisia koskevissa päätöksissä. Tätä sopimusta tulee vammaisasiavaltuutetun edistää virassaan.

Allekirjoita aloite Kansalaisaloite.fi-sivulla

Jaa juttu