Kestävällä yhteistyöllä vahvistetaan kriisinsietokykyä

Kestävällä yhteistyöllä vahvistetaan kriisinsietokykyä

Huoltovarmuuteen ja varautumiseen liittyvät säädökset näyttävät välillä unohtuvan päätöksiä tehtäessä, vaikka ne pitäisi huomioida kaikessa päätöksenteossa. Hyviä esimerkkejä löytyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päätöksenteosta. Arvioidessaan vuoden 2021 toimintaa...
Koko sote-ketju on oltava kunnossa

Koko sote-ketju on oltava kunnossa

Olemme istuneet lukuisissa tilaisuuksissa ja palavereissa kuulemassa ja keskustelemassa sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla vallitsevasta työntekijäpulasta. Vaikka väestöpyramidin kehitys on ollut jo pitkään nähtävissä, nyt osaajien poistuminen työstä alkaa...
Koulupsykologeja tarvitaan heti lisää!

Koulupsykologeja tarvitaan heti lisää!

Keväällä 2021 tehdyssä kouluterveyskyselyssä 8.–9. -luokkalaisista 19 prosenttia koki kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, 26 prosenttia koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, luvut ovat nousseet aikaisemmista kyselyistä yli 5 prosenttia (THL)....
Onko Helsinki tuhoamassa ruokapalveluosaamisensa?

Onko Helsinki tuhoamassa ruokapalveluosaamisensa?

Palvelukeskus Helsinki -liikelaitoksen työntekijät ovat pettyneitä siihen, miten vähän Helsingin pormestari Juhana Vartiainen osoittaa arvostusta johtamansa kaupungin yli 100-vuotiaalle ruokapalveluosaamiselle. Helsinki tarvitsee omat keittiönsä ja kyvyn tehdä...
Uusi yhteistoimintalaki parantaa työelämän pelisääntöjä

Uusi yhteistoimintalaki parantaa työelämän pelisääntöjä

Tammikuun 1. päivä astui voimaan uusi yhteistoimintalaki (30.12.2021/1333). Kyseessä on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyvä merkittävä kokonaisuudistus. Uusi laki ja työelämän laadullinen kehitys Yhteistoimintalailla luodaan henkilöstölle...
Arvostetaanko sinun työtäsi?

Arvostetaanko sinun työtäsi?

Työn ja työntekijän arvostaminen näkyy tavassa johtaa, se näkyy palkassa sekä työsuhteen ehdoissa. Arvostetaanko laitoshuoltajaa? Näin koronan aikana voisi luulla, että palkat hipovat pilviä. Siivous ja desinfiointi, ovat ensiarvoisen tärkeitä, myös viruksien...