Olemme istuneet lukuisissa tilaisuuksissa ja palavereissa kuulemassa ja keskustelemassa sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla vallitsevasta työntekijäpulasta. Vaikka väestöpyramidin kehitys on ollut jo pitkään nähtävissä, nyt osaajien poistuminen työstä alkaa todella realisoitumaan. Viime kesänä työntekijöitä ei enää löytynyt kaikkiin tarvittaviin tehtäviin, osastoja jouduttiin sulkemaan normaalia enemmän ja leikkaustoimintaa supistettiin.

Kokemusten ja tutkimusten mukaan hyvän työn edellytyksiin kuuluvat työkykyjohtaminen, hyvä lähijohtaminen, sopiva työnkuorma, roolijako, kannustava hyvä henki ja osaamisesta huolehtiminen koko työuran ajan. Nuori alalle tullut, ruuhkavuosissa elävä perheellinen, työn ohessa opiskeleva, eläkeikää lähestyvä – jokainen heistä tarvitsee eri elämäntilanteet huomioivaa ja yksilöllistä kohtaamista, järkevää työvuorosuunnittelua ja tarpeellista tukea.

Hoiva-avustajat ovat mahdollisuus, ei uhka

Ammattilaisen työn arvostus muodostuu selkeästä työnkuvasta, mahdollisuudesta kehittyä omassa työssään ja työn merkityksellisyydestä. Lisäksi kaikkien työhyvinvointi lisääntyy, kun roolijaot ovat työpaikoilla kunnossa. Toimiviin palveluketjuihin tarvitaan riittävä määrä hoitajia, laitoshuoltajia, ruokapalvelutyöntekijöitä, välinehuoltajia ja montaa muuta ammattilaista. Paljon esillä olleet hoiva-avustajat tulevat hoitajien avuksi, eikä se ole uhka vaan mahdollisuus.

Kokonaisuuden viimeinen pala on kuinka nämä kaikki ammattilaiset saavat järjestymään esimerkiksi lasten päivähoidon, jossa painitaan samojen haasteiden kanssa, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissakin.

Ajatuksen ”kyllä joku hoitaa” takana, on aina valtava joukko onnistumisia ja hyvin toimivia palveluketjuja. Väestörakenteen muuttuessa on ymmärrettävä, että julkisten palveluiden kysyntä kasvaa, kun väestö ikääntyy. Elämänkaaren alku -ja loppupäässä julkisia palveluja tarvitaan kaikkein eniten. Näkymätöntä työtä ei ole olemassakaan. Jos jotain palveluketjun osaa ei näe, se silti voi olla joka päivä läsnä!

Piritta Rantanen
Kansanedustaja, sairaanhoitaja

Heidi Viljanen
Kansanedustaja, sosiaalityöntekijä 

 

Jaa juttu