Samaan aikaan kun monet työpaikat nauttivat talouden kasvun tuloksista, niin JHL:n jäsenet ovat työssään entistä uupuneempia. Talouskasvu ei näy julkisen-, valtion- ja hyvinvointipalveluja tuottavan yksityisen sektorin työntekijöiden palkkauksessa, työoloissa tai työntekijöiden määrässä. Sen sijaan palvelujen tarve ja  työmäärät kasvavat koko ajan. Lisäksi JHL:n työntekijät ovat osallistuneet Suomen säästötalkoisiin muun muassa leikkaamalla lomarahojaan.

Pohjoismainen hyvinvointi on rakentunut tasa-arvoisten työmarkkinoiden avulla. Niin naisten kuin miestenkin työpanosta tarvitaan jatkossakin veronmaksajina ja huolehtimaan mm. iäkkäiden ja lasten hyvinvoinnin edellytyksistä. Valitettavasti nykyisen hallituksen toimet ovat vaikeuttaneet pienipalkkaisten naisvaltaisten alojen toimeentuloa ja pienentävät rajusti työntekijöiden tulevaa eläkekertymää.

Sopimista ja luottamusta, ei sanelua eikä syrjintää

Puolustusministerin esitys naisten poistamiseksi asepalveluksesta säästösyistä on törkeää ja antaa viestin työnantajille siitä, että naisia voi syrjiä työelämässä muuallakin. JHL:n Etelä-Suomen alueen demarit eivät hyväksy minkäänlaista sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakentunut yhdessä asioista sopimalla eri osapuolia kunnioittaen. Ihmisarvo on jakamaton ja kuuluu jokaiselle. Maan hallituksen sanelu, uhkailu ja ota tai jätä-esitykset eivät lisää kansalaisten hyvinvointia eikä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. Jos jotain luvataan, se myös toteutetaan. JHL:n Etelä-Suomen alueen demarit vaativat työmarkkinoille yhdessä sopimisen ja molemminpuolista luottamusta edistävää toimintaa.

JHL:n Pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen aluetoimistot yhdistyivät 1.6.2018. Samalla yhdistyi myös alueen JHLdemareiden toiminta.

Kuvassa ylhäällä: Etelä-Suomen JHLdemarit suunnittelivat toimintaansa uudessa organisaatiossa 19.-20.5.2018

Jaa juttu