Julkisen talouden vahvistaminen on kiistatta ensi vaalikauden tärkeimpiä asioita. On kuitenkin tärkeää, että kaiken oikeistopuolueiden velkapelottelun ja leikkauslistojen keskellä muistamme pitää huolta pienituloisten asemasta sekä julkisista palveluista kuten sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä ikäihmisten hoivasta. Julkista taloutta voidaan vahvistaa myös hyvinvointi- ja terveyseroja kaventamalla.

Kokoomus ajaa hyvätuloisia suosivaa leikkauspolitiikkaa, joka rapauttaisi hyvinvointiyhteiskunnan perustaa. Perussuomalaiset puolestaan kohdentaisi mittavia leikkauksia kaikille hallinnonaloille, jotka kohdentuisivat myös julkisen sektorin palveluihin. Se vasta lyhytnäköistä talouspolitiikkaa olisikin. Yhteiskunnan ydinpalveluista leikkaaminen voi näennäisesti näyttää säästöltä, mutta todellisuudessa aiheuttaa tulevaisuudessa mittavia kustannuksia.

Sote-palveluista ja hoivasta leikkaaminen oikeistopuolueiden ajamalla tavalla johtaisi hyvinvointi- ja terveyserojen kasvuun. Hyvinvointi keskittyisi yhä vahvemmin heille, joilla on varaa maksaa yksityisen sektorin palveluista, kun taas pienituloiset jäisivät palveluiden ulkopuolelle. Pidemmällä aikavälillä tämä johtaisi kansanterveyden heikentymiseen ja terveydenhuollon kustannusten nousuun.

SDP näkee, että soteen samoin kuin kasvatukseen ja koulutukseen panostaminen lisää työllisyyttä ja kasvua ja sitä kautta vahvistaa julkista taloutta. Siksi olemme esittäneet Suomeen hyvinvointiohjelmaa, jossa eri toimijoiden yhteistyöllä luodaan keinoja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi. Haluamme ohjata palveluita yhä enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan kaikissa väestöryhmissä, mikä osaltaan hillitsee terveydenhuollon kustannusten nousua tulevaisuudessa.

Pääministeri Marinin johdolla on vihdoin saatu aikaan historiallinen sote-uudistus, ja uudet hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa tämän vuoden alusta. Ne tarvitsevat toimiakseen henkilöstöä kaikissa rooleissa, niin hoitohenkilökunnassa kuin hallinto- ja tukipalveluissakin, eikä niissä yksinkertaisesti ole leikkausvaraa. Nyt tulee turvata hyvinvointialueille ja työntekijöille työrauha sekä riittävä rahoitus.

Me sosialidemokraatit tarjoamme oikeudenmukaisempaa vaihtoehtoa kovalle oikeistopolitiikalle. Nyt käytävissä eduskuntavaaleissa ratkaistaan, toistammeko edellisten talouskriisien virheitä lyhytjänteisellä leikkauspolitiikalla, vai vahvistammeko julkista taloutta pitäen samalla kiinni arjen tärkeistä palveluista. Sinä päätät.

Suna Kymäläinen
eduskuntavaaliehdokas
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Lappeenranta

Jaa juttu