Suomen istuvaa hallitusta syytetään sosiaalisessa mediassa jo siitäkin (jopa eräiden ay-liikkeen johtajien omista riveistä), että sairaanhoitohenkilökunnalle ei makseta Suomen hallituksen taholta rahallista koronalisää näinä raskaina ja työturvallisesti vaarallisinakin aikoina. Olen samaa mieltä, että rahallista korvausta pitääkin maksaa. Se ei kuitenkaan ole Suomen hallituksen tehtävä.

Lisäksi korvaus tulisi antaa kaikille ammattiryhmille – koko sairaan- ja terveydenhoitoketjussa työtään tekevälle henkilökunnalle, jotka tämän terveydenhoitoketjun toimivuuden arkisessa työssään toteuttavat. Unohtamatta tärkeää vanhus-, kotihoito-, omaishoitajien ja neuvolatoimintojen osuutta tässä kokonaisuudesta.

Pelkät juhlapuheet eivät nyt auta ja tämä sama viesti on tullut myös eri ammattiliittojen johtajilta. Eturintaman hiljaisia puurtajia, arkipäivän koronan vastaisia esitaistelijoita ei sovi nyt pelkillä juhlapuheilla sivuuttaa. Koko ihmisläheisessä palveluketjussa eri ammattiryhmien arvostus pitää näkyä myös ostovoiman lisäyksenä. Nyt sen aika on jos koskaan. Kaikki muut puheet ovat selittelyä ja tosiasioiden vähättelyä.

Paikallisesti voidaan sopia laajasti

Meillä Parkanossa kokonaan ulkoistettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijäpuolen henkilökunnan työehdoista ja ostovoimasta neuvottelevat Kolmostien Terveys Oy/Pihlajanlinna Oy työnantajana. No Parkanon kaupunki edustajineen yhtiön hallituksessa myös muistaakseni pikkuisella muutaman prosentin osakeosuudella omistajana myös vielä mukana ikään kuin ”äänettömänä yhtiömiehenä”.

Työntekijöitä neuvotteluissa edustavat Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL, Tehy ja Super. Loimaan työttömyyskassaa eikä sen jäseniä edusta neuvotteluissa virallisesti kukaan. Toki Loimaan kassanjäsenet saavat siinä siivellä kaikki samat edut mitä ammattiliittojenkin jäsenet.

Työnantajapuoli Suomessa ajaa nyt kovalla sykkeellä edunvalvontajärjestönsä EK:n johdolla ns. paikallista sopimista tai sen laajentamista työpaikoille. Vaikka nykyisetkin voimassa olevat työehtosopimukset mahdollistavat tosi laajasti paikallista sopimista työehdoista.

Otan esimerkin omasta kotikunnastani Parkanosta. Nyt olisi juuri sopiva aika ja paikka näyttää miten esim. Parkanossa Kolmostien Terveys palkitsee ostovoiman lisäyksellä kaikkia työntekijöitään paikallisesti sopien. Sillä ylöspäin palkkoja voi aina paikallisesti sopia. Eihän sitä kukaan sopimusteitse estä.

Esimerkiksi voisi vaikka miettiä juhlapyhien työn arvostuksen lisäämistä paremmilla palkoilla juhlapyhien ajaksi. Näin palkittaisiin niitä työntekijöitä, jotka todella uhraavat itsensä ja laittavat peliin, että tämä sivistysyhteiskunta yleensä pyörii ja terveyspalvelujen laatu meille kuntalaisille pysyy parhaana mahdollisena. Kolmostien Terveys Oy näin olisi positiivisen esimerkin omaisesti Suomessa ensimmäisten joukossa palkitsemassa työntekijöitään koronasta johtuvasta syystä ostovoiman lisäyksellä. Ollaan herkällä korvalla kuulostelemassa käykö näin jos ja kun paikallisesti työehdoista sovitaan.

Ammattiliitot edustavat työntekijöitä

Muutamissa esimerkillisissä Suomen kunnissa kuntatyöantaja on ilmoittanut, että kaupunki palkitsee erilliskorvauksella sitä terveydenhoito- ja muutakin henkilökuntaa, joiden työpanosta yhteiskunnan pyörittämiseksi ei korona-aikana voi etätyönä suorittaa eikä toteuttaa. Epäilen, että tämä ihmiseltä ihmiselle tapahtuva tärkeä työ nousee seuraavissa liittotasolla tapahtuvissa työsopimusneuvotteluissa isoon rooliin. Loimaan kassa ei näissäkään neuvotteluissa valitettavasti edusta työntekijäpuolta.

Tämä kaiken tasoinen ihmiseltä ihmiselle tehtävä ja toteutuva työ ansaitsee sille kuuluvan arvostuksen myös inhimillisessä ja taloudellisessa mielessä.

Hyvää joulunaikaa ja tulevaa uutta vuotta kaikille työn raskaan raatajille!

Tapio Ristamäki
JHL:n edustajiston jäsen
SAK:n Parkanon alueen paikallisjärjestön puheenjohtaja

Jaa juttu