Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on tärkeää varmistaa julkisten palveluiden tuottamisen edellytykset. Samalla on varmistettava, että veronmaksajille on aina tarjolla paras ja vaikuttavin vaihtoehto.

Reiluin ehdoin tapahtuva kilpailu on hyvä tapa valita yhteisten hyvinvointipalveluiden tuottaja. Tuottajia voivat olla julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijat.

Kestävä tapa huolehtia reilusta kilpailuasetelmasta sekä laadukkaista palveluista on taata julkisen sektorin omalle työlle rooli kaikessa palvelutuotannosta. Julkisen toimijan mukanaolo kaikissa tilanteissa varmistaa aidon ja kaikkia hyödyttävän kilpailun sekä turvaa oman organisaation osaamisen palveluiden tuottamisessa ja ostamisessa.

Kilpailussa menestymisen edellytyksiksi on nostettava hinnan rinnalle laatu, vaikuttavuus, luotettavuus, työntekijöiden hyvinvointi sekä paikallinen veroja työllisyysjalanjälki. Veronkierrolla, voittojen piilottelulla tai työntekijöiden hyväksikäytöllä etua hakevat toimijat on suljettava ulos kilpailusta.

Reiluilla ehdoilla tapahtuva kilpailu kannustaa oman toiminnan parantamiseen ja varmistaa kansalaisille parhaat mahdolliset palvelut. Toiminnan organisoiminen fiksusti ja vaikuttavasti on tärkeä kilpailuetu. Etua ei sen sijaan voida hakea työntekijöiden palkkoja ja etuja polkemalla tai tinkimällä laadusta.

Työehtoshoppailulle ja verorahoilla tehtyjen voittojen uittamiselle kevyesti tai ei lainkaan verotettuihin veroparatiiseihin on laitettava piste. Samalla on varmistettava, että ulkoistettu työ ei ole halvempaa kuin julkisen sektorin oma työ. Samasta työstä on maksettava sama palkka – tehdään työ sitten yksityisellä tai julkisella työnantajalla.

Lisätietoja: JHLdemareiden tavoitteet (linkki)

Jaa juttu