Reilu vuosi sitten tutustuin yksin asuvaan ikäihmiseen. Hän oli huolissaan omasta pärjäämisestä. Kotihoito käy hänen luona muutaman kerran päivässä, mutta hän kokee, ettei se riitä. Kerrostalosta ei ole helppoa päästä rollaattorilla ulos, varsinkin kun hissiä ei ole. Ovet ovat painavat ja talvella piha on liukas. Lähiomaisia ei ole lähettyvillä, joten hän on osittain jäänyt kotinsa vangiksi. Hän ei ole ainoa. Liian monen on pakko olla sisällä, vaikka raitis ulkoilma tekisi hyvää.

THL:n tutkimuksen mukaan puolet vanhuspalveluiden piirissä olevista iäkkäistä kokee, ettei pääse riittävästi ulkoilemaan. Oikeus ulkoiluun on perusoikeus ja sen pitäisi toteutua kaikkien kohdalla koko Suomessa. Ulkoilulla on suuria terveysvaikutuksia niin mieleen, fyysiseen terveyteen kuin kognitiiviseen suoriutumiseen. Ulkoilu tukee tutkitusti hyvinvointia ja terveyttä.

Nykypäivänä tavoitteena on, että ikäihmiset pystyisivät asumaan mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä ja myös autettuna omassa kodissaan. Moni ikäihminen myös haluaa asua omassa kodissa ainakin niin kauan, kun se on turvallista. Oma koti ei saa muuttua vankilaksi, jossa ihminen on peloissaan, yksin ja jumissa.

Kodin tulee olla turvallinen paikka, jossa on hyvä olla. Kodin ja sen lähiympäristön tulee olla esteetön ja tarvittaessa apua on saatava ulkoiluun. Vapaaehtoiset kävelykamut ovat tärkeitä. Heidän läsnäolo vähentää yksinäisyyttä ja antaa huonommin liikkuville mahdollisuuden nauttia raikkaasta ulkoilmasta ja luonnonvalosta.

Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja on juuri käynnistynyt ja se jatkuu lokakuuhun saakka. Kampanja huipentuu Valtakunnalliseen iäkkäiden ulkoilupäivään, jota vietetään tänä vuonna 10. lokakuuta. Toivon, että mahdollisimman moni ottaa tänä syksynä aikaa läheiselle ikäihmiselle ja lähtee hänen kanssaan ulos nauttimaan raikkaasta ilmasta. Sivistyneen yhteiskunnan mittari on se, kuinka hyvin hoidamme vanhuksemme. Jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen!

Anette Karlsson, sosionomi (AMK)
Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja

Kolumni on julkaistu 31.8.2019 Uusimaassa.

Jaa juttu