Koulupsykologeja tarvitaan heti lisää!

Koulupsykologeja tarvitaan heti lisää!

Keväällä 2021 tehdyssä kouluterveyskyselyssä 8.–9. -luokkalaisista 19 prosenttia koki kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, 26 prosenttia koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, luvut ovat nousseet aikaisemmista kyselyistä yli 5 prosenttia (THL)....